odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

Historie jednotlivých kurzů Akademie třetího věku v Kopřivnici

Zde najdete kompletní přehled uskutečněných kurzů v každém semestru. Stačí si vybrat vlevo v menu ročník, který vás zajímá. Otevře se vám stránka s oběma semestry - letním i zimním.

A co na jednotlivých stránkách naleznete? Kromě podrobnějších informací o daném kurzu v semestru také fotografie, pokud se nám dochovaly, či vůbec byly.

 

 

Přehled semestrů a lektorů Akademie třetího věku v Kopřivnici

Školní rok Zimní semestr Letní semestr
2019/2020

Regionální spisovatelé – Spisovatelé jak je znáte i neznáte III. – Mgr. Ladislav Cvíček

Historie a myšlenkové základy skautingu – Bc. Kryštof Hyvnar

Na motivy… trocha povídání, trocha malování – MgA. Anna Georgiadu

VU3V – Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Vybrané kapitoly z dějin 20. století – Mgr. Martin Vitko

Zoo Ostrava – moderní zoo

Od hlavy až k patě – Mgr. Petra Milichová

VU3V – Život s energiÍ

2018/2019

Historie i současnost středního školství v Kopřivnici

VU3V – České dějiny a jejich souvislosti II.

Kapitoly z etnografie a dějin našeho regionu – Muzeum Novojičínska

Regionální spisovatelé – Spisovatelé jak je znáte i neznáte III. – Mgr. Ladislav Cvíček

Kapitoly z astronomie III. – Mgr. Radek Kraus

Nedovolte mozku stárnout

VU3V – Cestování

2017/2018

Povídání o zdraví – MUDr. Mořic Jurečka

Témata z astronomie II. – Hvězdárna Valašské Meziříčí

Téma ve výtvarném umění – Mgr. art. Anna Georgiadu

Virtuální univerzita třetího věku – České dějiny a jejich souvislosti

Rusko snů a skutečností – Mgr. Ladislav Cvíček

Biologie trochu jinak – Mgr. Pavel Netušil

Virtuální univerzita třetího věku – Barokní architektura v Čechách

Trénování paměti – Lucie Kazlepková

2016/2017

Něco z ekonomie - Ing. Pavla Kudělková

Na co můžeme být hrdi - Mgr. Ladislav Cvíček

Velikáni světového umění - Mgr. art. Anna Georgiadu

Genealogie. Hledáme své předky - Virtuální univerzita třetího věku

Biologie trochu jinak - Mgr. Pavel Netušil

Trénování paměti - Lucie Kazlepková

Vybraná témata z kulturní antropologie a etnografie - PhDr. Václav Michalička, PhD.

Čínská medicína v naší zahrádce - Virtuální univerzita třetího věku

2015/2016

Na co můžeme být hrdi: Optimistická procházka českými dějinami  – Mgr. Ladislav Cvíček

Astronomie – Hvězdárna Valašské Meziříčí

Setkání s výtvarnými technikami II. – Mgr. art. Anna Georgiadu

Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury II.

Jak pečovat o zdraví – MUDr. Mořic Jurečka 

Dějiny fotografie – Mgr. Pavel Dvořák

Trénování paměti – Lucie Kazlepková

Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury III.

2014/2015

Spisovatelé pro radost: Spisovatelé jak je znáte i neznáte II. – Mgr. Ladislav Cvíček

Dějiny i současnost letectví – Svaz letců České republiky, odbočka č. 18 plk. ing. Vladimíra Vaňka Příbor

Setkání s výtvarnými technikami I. – Mgr. art. Anna Georgiadu

Virtuální univerzita třetího věku – Kouzelná geometrie

Psychologie pro život – PhDr. Stanislava Podžorná

Kapitoly z minulosti Kopřivnice – Mgr. Ondřej Šalek

Trénování paměti – Lucie Kazlepková

Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury I.

2013/2014

Procházky světem výtvarného umění – Mgr. Zdeněk Babinec

Spisovatelé pro radost – Mgr. Ladislav Cvíček

Kurs kresby – Mgr. art. Anna Georgiadu

Astronomie – Virtuální univerzita třetího věku

Psychologie pro život – PhDr. Stanislava Podžorná

Muzejnictví - Mgr. Pavel Dvořák

Etika jako východisko z krize společnosti - Virtuální univerzita třetího věku VU3V

Trénování paměti pro začátečníky i pokročilé – Lucie Kazlepková

2012/2013

Čeští spisovatelé jak je znáte i neznáte - Mgr. Ladislav Cvíček

Hudební kapitoly - Mgr. Martin Juchelka

Kurs kresby - Anna Schwarzová

Procházky světem výtvarného umění - Mgr. Zdeněk Babinec

Vybrané kapitoly z ekonomie - Ing. Bohdan Bartoš

Zdravý životní styl aneb ptejte se fyzioterapeuta - Mgr. Abdallah Walweel

Trénování paměti pro seniory - Lucie Kazlepková

2011/2012 Vývoj výtvarného umění II. - Mgr. Zdeněk Babinec

Čeští spisovatelé jak je znáte i neznáte - Mgr. Ladislav Cvíček

Kurs patchworku - Věra Kahánková

Od sebepoznání k sebepřijetí - PhDr. Stanislava Podžorná

Životní prostředí... co já s tím? - Odbor životního prostředí MěÚ Kopřivnice

Trénování paměti - Lucie Kazlepková

2010/2011

Osobnosti čs. a světových dějin - Mgr. Alexandr Orošnjak

Vývoj výtvarného umění II. - Mgr. Zdeněk Babinec

Trénování paměti a arteterapie - Lucie Kazlepková, Kateřina Kovářová

Vývoj výtvarného umění I. - Mgr. Zdeněk Babinec

Komunikační a relaxační techniky - PhDr. Stanislava Podžorná

Trénování paměti a arteterapie - Lucie Kazlepková, Kateřina Kovářová
2009/2010 Vývoj výtvarného umění I. - Mgr. Zdeněk Babinec

Štramberk a německá okupace - Josef Adamec

Trénování paměti pro pokročilé - Lucie Kazlepková
Od sebepoznání k sebepřijetí - PhDr. Stanislava Podžorná

Dějiny a literatura - Mgr. Alex. Orošnjak

Trénování paměti - Lucie Kazlepková
2008/2009 Osobnosti českých dějin - Mgr. Ladislav Cvíček

Zdravý životní styl - MUDr. Mořic Jurečka

Trénování paměti - začátečníci - Lucie Kazlepková

Trénování paměti - pokročilí - Lucie Kazlepková

Komunikační a relaxační dovednosti - PhDr. Stanislava Podžorná

Základy sociologie - Ing. Jaroslav Čihovský

Sociologie života - Ing. Jaroslav Čihovský

2007/2008 Dějiny filozofie - PhDr. Martin Jemelka, PhD.

Trénování paměti - začátečníci - Lucie Kazlepková

Trénování paměti - pokročilí - Lucie Kazlepková

Základy sociologie - Ing. Jaroslav Čihovský

Historie Kopřivnice - Jiří Tichánek

2006/2007 Dějiny náboženství - PhDr. Martin Jemelka, PhD.

Trénování paměti I. - Lucie Kazlepková

Trénování paměti II. - Lucie Kazlepková
Trénování paměti I. - Lucie Kazlepková

Trénování paměti II. - Lucie Kazlepková

Životní prostředí - pracovníci odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice
2005/2006 Arterioskleróza - lektoři z Ostravské univerzity

Člověk jako součást společnosti - lektoři z Ostravské univerzity 

Arterioskleróza - lektoři z Ostravské univerzity

Člověk jako součást společnosti - lektoři z Ostravské univerzity

2004/2005 Kopřivnicko v minulosti - PhDr. Martin Jemelka, PhD.

Evropská unie - Doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Česko-německé vztahy - Jan Navrátil Člověk ve zdraví a nemoci - lektoři z Ostravské univerzity
2003/2004 Současné právo, základní formy podnikání - Mgr. Ivan Žárský

Evropská unie - Doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Osobní automobily - Josef Svoboda Současné právo, základní formy podnikání - Mgr. Ivan Žárský
2002/2003 Osobní automobily - Josef Svoboda

Člověk ve zdraví a nemoci - MUDr. Tibor Vicsápi