odkaz externí fotoalbum knihovny

 

©Městská knihovna Kopřivnice

TOPlist - poÄŤítadlo pĹ™ístupĹŻ

 

Základní informace o Akademii třetího věku v Kopřivnici

Akademie třetího věku (A3VK), pořádaná Kulturním domem Kopřivnice, p. o., oddělením Městská knihovna, je koncipována jako zájmové semestrální studium, určené pro posluchače starší 55 let.

Lektoři jsou odborníci v daných oborech, studium však neposkytuje střední ani vysokoškolské vzdělání, ani žádnou kvalifikaci. Jeho cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, splnit si svou touhu zabývat se obory, na které nebyl dosud čas. Po ukončení každého semestru obdrží posluchači potvrzení o úspěšném absolvování kurzu. Obdržení osvědčení je podmíněno minimálně 75% účastí na uskutečněných přednáškách.

Zimní semestr probíhá od října do konce ledna, letní od února do konce května. Výuka probíhá zpravidla ve středu odpoledne, a to ve dvě vyučovací hodiny jednou za 14 dní. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v Městské knihovně Kopřivnice, výše zápisného se u jednotlivých kurzů může lišit. Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursovného. Kurzovné se nevrací, pouze v případě nenaplnění kurzu (minimálně 10 účastníků). Každý přihlašující může vyplnit přihlášku pouze pro dvě osoby! Zpravidla se lze přihlásit jen na jedno téma přednášek.

Máte-li zájem dozvědět se o naší vzdělávací aktivitě více, napište nám e-mail na adresu akademie@kdk.cz nebo volejte na telefonní číslo 734 171 749. Vaše otázky ráda zodpoví paní Bc. Kamila Mičková.


Akademii třetího věku v Kopřivnici organizuje:

 

 

Spolupracujeme s: