odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

Zásady, cíle a specifika trénování paměti v České republice:

1. Náš cíl je, aby senioři byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě.

 

2. Naší specialitou je tzv. „Terapie příjemného šoku“. Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Senioři na základě této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek.

 

3. Tento přístup vede k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení účastníků našich kurzů, které se následně odrazí ve zvýšení kvality života seniorů obecně, protože začnou zvládat problémy denního života s daleko větším přehledem.

 

4. Volíme individuální přístup a trénink přizpůsobujeme schopnostem klienta s jediným cílem, a to, že klient musí uspět a zažít pocit vítězství.

 

5. Osobní zodpovědnost trenéra paměti za úspěch klienta je alfou a omegou naší trenérské práce. Pokud klient neuspěje, není to jeho vina, nýbrž vina trenéra paměti, který nezvládl svůj úkol.

 

6. Zaměřujeme se na to, abychom změnili přístup seniorů k jejich vlastním problémům s pamětí v tom smyslu, že je přestanou vnímat jako nevyhnutelnou a negativní součást procesu stárnutí, ale naopak si začnou být vědomi toho, že mají svůj osud víceméně ve vlastních rukou.

 

7. Obsah jednotlivých lekcí je připraven s intencí, aby senioři získali z tréninku dlouhodobý prospěch.

 

8. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxujících psychomotorických cvičení. Zároveň plní funkci platformy sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky.

 

9. Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace, což je z hlediska společnosti nejlevnější řešení demografické exploze seniorů a z hlediska jedince představuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí.

 

Trénování paměti v Městské knihovně Kopřivnice nejen v rámci A3VK

Umění paměti spočívá v umění pozornosti. (Samuel Johnson)

O trénování paměti a mozkový jogging je v posledních letech velký zájem, a to nejen mezi seniorskou veřejností. Především z tohoto důvodu vznikla v Praze v roce 1998 Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ), která úzce spolupracuje s německými, rakouskými a belgickými odborníky. V těchto zemích je trénování paměti na vysoké úrovni, proto jejich lektoři často hostují na pravidelných seminářích, které se v Praze konají. ČSTPMJ systematicky školí cvičitele paměti, kteří se soustředí především na trénování paměti pro seniory. Od roku 1994 jich bylo vyškoleno již téměř 2000.

Trénování paměti ovšem není určeno pouze pro seniorskou veřejnost, je velmi vhodné také pro maminky na mateřské dovolené, pro nezaměstnané, pro studenty, zkrátka pro všechny, kteří mají dojem, že pro sebe mohou dělat více.

V Městské knihovně v Kopřivnici probíhají kursy trénování paměti již od roku 2006, a to vždy na jaře a na podzim. Prozatím se kursů zúčastnilo na 95 seniorů. Lekce jsou vždy připraveny nové, proto mnozí absolvovali již více kursů. Obsahem lekcí jsou hrátky s jazykem, logická cvičení, testy, jednoduché početní úlohy, ale také různé techniky, jak si lépe a snadněji zapamatovat informace. Vše je vedeno zábavnou formou, nikdo nemusí mít obavy, že mu něco nepůjde.

Každým rokem se naše knihovna připojuje k Národnímu týdnu trénování paměti, který organizuje ČSTPMJ v rámci celosvětové akce. V České republice probíhají stovky akcí, všechny zadarmo. Pravidelně se koná přednáška v čítárně naší knihovny a v Klubu důchodců v Mniším.

Veškeré informace o přednáškách jsou na internetových stránkách České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging www.trenovanipameti.cz. Nově je naše knihovna také prezentována na webu Psychiatrického centra Bohnice.