PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO INTERNETU INFORMAČNÍHO CENTRA KOPŘIVNICE

(platný od 1. dubna 2022)

 1. Tento řád stanovuje podmínky pro užívání internetu v prostorách Informačního centra Kopřivnice. Poplatek za veřejný internet se řídí podle Ceníku služeb IC Kopřivnice platného od 1. ledna 2022
 2. Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům IC Kopřivnice za úplatu na maximální dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s obsluhujícím personálem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce, ale také zkrátit.
 3. Internet na počítačovém pracovišti může využívat každá osoba (uživatel), pokud pracuje samostatně a pokud ovládá základy práce na osobním počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 4. Uživatel musí dbát pokynů obsluhy IC a zohledňovat jeho provozní dobu. Uživatel je povinen před zahájením své činnosti na počítačovém pracovišti oznámit tuto skutečnost obsluhujícímu personálu.  
 5. Uživatel je povinen po dobu, po kterou využívá počítačové pracoviště, zacházet se zapůjčeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 6. Dojde-li ze strany uživatele nedbalostí či úmyslem k poškození výpočetní techniky, je povinen uživatel tuto škodu uhradit v plné výši.
 7. U jednoho počítačového pracoviště mohou být současně maximálně dvě osoby. Při práci na počítači jsou uživatelé povinni chovat se tak, aby nerušili obsluhu a ostatní návštěvníky informačního centra hlukem apod.
 8. V případě, že počítač nepracuje tak, jak má, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci na daném počítači a tuto skutečnost nahlásit obsluhujícímu personálu, který zajistí nápravu.
 9. Po ukončení činnosti uživatel u výpůjčního pultu vyčká do doby, než zaměstnanec informačního centra zkontroluje dané počítačové pracoviště.
 10. Není dovoleno měnit nastavení počítačů či jinak zasahovat do jejich systémů a nainstalovaných programů. Není dovoleno instalovat jakékoliv programy nebo přidávat nové účty sítě internet.
 11. Při používání služeb veřejného internetu není dovoleno vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus, užívání drog nebo takových stránek, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a to i uživatelům starších 18 let, a tyto informace dále šířit.
 12. Není dovoleno počítače vypínat či restartovat.
 13. Není dovoleno stahovat nebo hrát jakékoliv hry.
 14. Každý uživatel veřejného internetu musí respektovat podmínky stanovené tímto provozním řádem tak, aby počítače mohly sloužit k plné spokojenosti všech uživatelů a nebyla přitom ohrožena bezpečnost počítačové sítě.
 15. V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou IC nedodržením provozního řádu veřejného internetu, budou po uživateli požadovány náhrady škody.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací