Informace o zpracování osobních údajů

Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované také jako nařízení ,,GDPR“, dále ,,nařízení“), a dalších právních předpisů obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává Kulturní dům Kopřivnice (dále organizace) tuto informaci.

Organizace jako správce osobních údajů informativně sděluje, že zpracovává a nakládá pouze s těmi osobními údaji, které

  • jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti organizace uložené zákonem, pro plnění ze smlouvy, ochranu oprávněných zájmů organizace nebo ve veřejném zájmu,
  • souvisejí s identifikací subjektu údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), např. čtenářů městské knihovny,
  • souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.) a nutné zdravotní údaje zaměstnanců,
  • k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

Organizace nezpracovává osobní údaje k marketingovým a reklamním účelům a neobchoduje s nimi.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, zpravidla vyplývá ze zákona, trvání smluvního vztahu, popř. z délky doby poskytnutého souhlasu.

Organizace informativně sděluje, že subjekt údajů v mezích nařízení disponuje zejména těmito právy:

  1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
  4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
  5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  6. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Organizace jako správce osobních údajů upozorňuje, že se nejedná o úplný výčet práv subjektu údajů a že uvedená práva podléhají některým výjimkám a omezením.

Organizace dále sděluje, že případné další informace o zpracování osobních údajů, jakož i oprávněních subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, budou oprávněným osobám poskytnuty na základě jejich e-mailové nebo písemné žádosti adresované ředitelce organizace.

V případě jmenovaní pověřence pro ochranu osobních údajů lze e-mailovou žádost adresovat rovněž pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa organizace jako správce osobních údajů je:

Kulturní dům Kopřivnice

Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice, IČO: 66741122, DIČ: CZ66741122

e-mailová adresa: reditelka@kulturakoprivnice.cz

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací