Nabídka besed pro základní školy

Z důvodu velkého zájmu o návštěvu knihovny ze strany základních škol jsme nuceni omezit nabídku besed pouze pro 2., 4., 6. a 8. třídy.

Exkurze do knihovny

Určena pro všechny ročníky základních škol, družiny nebo čtenářské kluby. Plánovanou návštěvu je nutné nahlásit předem. Po předchozí domluvě lze exkurzi propojit s besedou na téma knihovnická lekce. Cílem besedy je vysvětlit co je knihovna, jaká je její funkce, kdo je knihovník, co je kniha a jak se v knihovně orientovat.

  


Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ pro 2. pololetí školního roku 2020/2021

Kopřivnice - mezi minulostí a současností:

důležité mezníky v dějinách našeho města, jeho vznik a proměny, charakter a podoba této obce, významné události a osobnosti města, ze vzpomínek pamětníků (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Historie písma a knihy:

Vznik a vývoj písma, knih a knihoven od nejstarších dob po současnost, význam písma a knih pro lidstvo, kuriozity mezi knihami (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Staré řecké báje a pověsti:

Definice báje, pověsti a legendy, vznik a vývoj řecké mytologie, vliv řecké mytologie na evropskou kulturu, vědu, umění, divadlo a literaturu, výběr z řecké mytologie (báje a pověsti Eduarda Petišky), řecká mytologie v českém prostředí, kvíz (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Jak se dobře učit - mozkový jogging:

Seznámení se základními mnemotechnikami a způsoby, jak lépe zvládnout učení (určeno pro 8. třídu ZŠ)

Etiketa aneb umění správně se chovat:

Definice etikety, rozdíl mezi etiketou a etikou, vznik a vývoj etikety, jak se správně chovat a nechovat, konkrétní ukázky správného a nesprávného chování, porovnání s etiketou našich předků, zapojení žáků (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Holocaust:

Vysvětlení pojmu holocaust, jeho vznik a vývoj, holocaust za 2. světové války, holocaust v literatuře, konkrétní příklady, dopad na naši obec (určeno pro 8. třídu ZŠ)

V případě zájmu o některou z námi nabízených besed kontaktujte Nikol Šimčíkovou na telefonním čísle 734 171 746.

  

  


Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ pro 1. pololetí školního roku 2021/2022

Právě připravujeme!


Další akce pro základní školy

Noc s Andersenem

Hlavním tématem letošního roku je 80. výročí Záhady hlavolamu a hlavolamy celkově, pro mladší děti pak jubilanti roku 2021 - František Hrubín, Václav Čtvrtek, Radek Pilař a 75. narozeniny časopisu Mateřídouška.

  

Sláva! Já jsem čtenář!

Tato beseda je určena pro první ročníky základních škol. Má přivítat prvňáčky mezi čtenáře. Děti nám a také některým kouzelným bytostem formou zábavných her a soutěží předvedou, jak v první třídě zvládly čtení a psaní.

  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací