Nabídka besed pro základní školy


Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ pro 2. pololetí školního roku 2022/2023

 1. Základy finanční gramotnosti: Historický vývoj obchodu a platidel. Základní pojmy finanční gramotnosti. Tvorba rozpočtu. Důsledky finanční negramotnosti. Novinka!
   
 2. Jak pracovat s informacemi aneb základy mediální gramotnosti: Zdroje informací. Nebezpečí klamavých zpráv a fake news. Kritické myšlení v mediálním světě. Důsledky mediální negramotnosti.Novinka!
   
 3. Staré řecké báje a pověsti: Definice báje, pověsti a legendy. Charakteristika antické mytologie a její vliv na evropskou kulturu. Bohové a polobohové – jejich podoba, charakter a vztah k člověku. Vnímání antické mytologie z pohledu dobového a moderního člověka. Práce s příběhy Eduarda Petišky. Před rezervací se, prosím, ujistěte, že žáci tuto besedu neabsolvovali již v minulých letech!
   
 4. Čtenářská gramotnost: Kniha jako nevyčerpatelný zdroj informací – rozmanitost témat. Jak si knihy vybírat. Jak číst (jak textu porozumět a rozlišit důležité informace od informací podružných). Novinka!
   
 5. Komiks: Definice a popis komiksu, jeho vznik a vývoj. Známé komiksy a jejich autoři. Tvorba komiksu. Před rezervací se, prosím, ujistěte, že žáci tuto besedu neabsolvovali již v minulých letech!

V případě zájmu o některou z námi nabízených besed kontaktujte Nikol Šimčíkovou na telefonním čísle 734 171 746.


Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ pro 2. pololetí školního roku 2022/2023

V tomto pololetí nabízíme pouze besedy pro 2. stupeň ZŠ.


Další akce pro základní školy

Exkurze do knihovny

Určena pro všechny ročníky základních škol, družiny nebo čtenářské kluby. Plánovanou návštěvu je nutné nahlásit předem. Po předchozí domluvě lze exkurzi propojit s besedou na téma knihovnická lekce. Cílem besedy je vysvětlit co je knihovna, jaká je její funkce, kdo je knihovník, co je kniha a jak se v knihovně orientovat.

  

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují nebo tráví večer v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena.

  

Sláva! Já jsem čtenář!

Tato beseda je určena pro první ročníky základních škol. Má přivítat prvňáčky mezi čtenáře. Děti nám a také některým kouzelným bytostem formou zábavných her a soutěží předvedou, jak v první třídě zvládly čtení a psaní.

  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací