Nabídka besed pro základní školy

Z důvodu velkého zájmu o návštěvu knihovny ze strany základních škol jsme nuceni omezit nabídku besed pouze pro 2., 4., 6. a 8. třídy.

Exkurze do knihovny

Určena pro všechny ročníky základních škol, družiny nebo čtenářské kluby. Plánovanou návštěvu je nutné nahlásit předem. Po předchozí domluvě lze exkurzi propojit s besedou na téma knihovnická lekce. Cílem besedy je vysvětlit co je knihovna, jaká je její funkce, kdo je knihovník, co je kniha a jak se v knihovně orientovat.

  


Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ pro 2. pololetí školního roku 2018/2019

Kopřivnice - mezi minulostí a současností:

důležité mezníky v dějinách našeho města, jeho vznik a proměny, charakter a podoba této obce, významné události a osobnosti města, ze vzpomínek pamětníků (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Historie písma a knihy:

Vznik a vývoj písma, knih a knihoven od nejstarších dob po současnost, význam písma a knih pro lidstvo, kuriozity mezi knihami (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Staré řecké báje a pověsti:

Definice báje, pověsti a legendy, vznik a vývoj řecké mytologie, vliv řecké mytologie na evropskou kulturu, vědu, umění, divadlo a literaturu, výběr z řecké mytologie (báje a pověsti Eduarda Petišky), řecká mytologie v českém prostředí, kvíz (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Jak se dobře učit - mozkový jogging:

Seznámení se základními mnemotechnikami a způsoby, jak lépe zvládnout učení (určeno pro 8. třídu ZŠ)

Etiketa aneb umění správně se chovat:

Definice etikety, rozdíl mezi etiketou a etikou, vznik a vývoj etikety, jak se správně chovat a nechovat, konkrétní ukázky správného a nesprávného chování, porovnání s etiketou našich předků, zapojení žáků (určeno pro 6. nebo 8. třídu ZŠ)

Holocaust:

Vysvětlení pojmu holocaust, jeho vznik a vývoj, holocaust za 2. světové války, holocaust v literatuře, konkrétní příklady, dopad na naši obec (určeno pro 8. třídu ZŠ)

V případě zájmu o některou z námi nabízených besed kontaktujte Nikol Petřkovskou na telefonním čísle 734 171 746.

  

  


Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ pro 1. pololetí školního roku 2019/2020

Právě připravujeme!


Další akce pro základní školy

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem proběhne v letošním roce v pátek 29. března 2019 pro děti páté třídy základní školy Závišice.

  

Sláva! Já jsem čtenář!

Tato beseda je určena pro první ročníky základních škol. Má přivítat prvňáčky mezi čtenáře. Děti nám a také některým kouzelným bytostem formou zábavných her a soutěží předvedou, jak v první třídě zvládly čtení a psaní.

  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací