Nabídka besed pro základní školy


Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ pro 1. pololetí školního roku 2022/2023

Právě připravujeme!


Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ pro 2. pololetí školního roku 2021/2022

  1. Povídání o knize: Kniha v proměnách času. Význam knih pro člověka. Jak s knihami pracovat – kniha jako nevyčerpatelný zdroj informací. Četba ukázky z vybrané knihy a práce s textem (určeno pro 6. - 9. ročník ZŠ).
     
  2. Staré řecké báje a pověsti: Definice báje, pověsti a legendy. Jak řecká mytologie vznikla, vyvíjela se a působila na evropskou kulturu, vědu, umění, divadlo a literaturu. Ukázka z knihy Eduarda Petišky. Řecká mytologie v českém prostředí. Bohové a polobohové – jejich podoba a charakter (určeno pro 6. - 9. ročník ZŠ).
     
  3. Komiks: Definice a popis komiksu, jeho vznik a vývoj v dějinách. Známé komiksy a jejich autoři. Tvorba komiksu (určeno pro 6. - 9. ročník ZŠ).
     
  4. Základy finanční gramotnosti: Historický vývoj obchodu a platidel. Základní pojmy finanční gramotnosti. Tvorba rozpočtu. Důsledky finanční negramotnosti (určeno pro 6. – 9. ročník).

 V případě zájmu o některou z námi nabízených besed kontaktujte Nikol Šimčíkovou na telefonním čísle 734 171 746.


Další akce pro základní školy

Exkurze do knihovny

Určena pro všechny ročníky základních škol, družiny nebo čtenářské kluby. Plánovanou návštěvu je nutné nahlásit předem. Po předchozí domluvě lze exkurzi propojit s besedou na téma knihovnická lekce. Cílem besedy je vysvětlit co je knihovna, jaká je její funkce, kdo je knihovník, co je kniha a jak se v knihovně orientovat.

  

 

Noc s Andersenem

Hlavním tématem letošního roku je 80. výročí Záhady hlavolamu a hlavolamy celkově, pro mladší děti pak jubilanti roku 2021 - František Hrubín, Václav Čtvrtek, Radek Pilař a 75. narozeniny časopisu Mateřídouška.

  

 

Sláva! Já jsem čtenář!

Tato beseda je určena pro první ročníky základních škol. Má přivítat prvňáčky mezi čtenáře. Děti nám a také některým kouzelným bytostem formou zábavných her a soutěží předvedou, jak v první třídě zvládly čtení a psaní.

  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací