PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETU

Tento řád stanovuje podmínky pro užívání internetu /počítačového pracoviště/ v prostorách Městské knihovny.

 • Internet na počítačovém pracovišti může využívat každá osoba /uživatel/ starší deseti let.
 • Uživatel je povinen před zahájením své činnosti na počítačovém pracovišti oznámit tuto skutečnost obsluhujícímu personálu u výpůjčního pultu. Ten mu přidělí pracoviště a určí dobu, po kterou může toto pracoviště využívat.
 • Uživatel si může počítačové pracoviště rezervovat předem, a to buď osobně v knihovně, nebo telefonicky na čísle 734 171 054. Pokud se uchazeč o rezervaci nedostaví do 5 minut rezervovaného času, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 • Uživatel po dobu, po kterou využívá počítačové pracoviště, je povinen zacházet se zapůjčeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Dojde-li ze strany uživatele nedbalostí či úmyslem k poškození výpočetní techniky, je povinen uživatel tuto škodu uhradit v plné výši.
 • U jednoho počítačového pracoviště mohou být současně maximálně dvě osoby. Při práci na počítači jsou uživatelé povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky knihovny (hlukem a pod.).
 • V případě, že počítač nepracuje tak, jak má, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci na daném počítači a tuto skutečnost nahlásit obsluhujícímu personálu u výpůjčního pultu, která zajistí nápravu.
 • Po ukončení činnosti uživatel u výpůjčního pultu vyčká do doby, než zaměstnanec knihovny zkontroluje dané počítačové pracoviště.
 • Je zakázáno měnit nastavení počítačů či jinak zasahovat do jejich systémů a nainstalovaných programů!
 • Je zakázáno prohlížet stránky a dokumenty s erotickým či pornografickým obsahem a podtextem.
 • Vypínat či restartovat počítače je přísně zakázáno!

 

DODATEK

k Provoznímu řádu internetu Městské knihovny Kopřivnice

Tento dodatek stanovuje podmínky pro užívání Internetu /počítačového pracoviště/ v prostorách Městské knihovny. Jako příloha je nedílnou součástí Výpůjčního řádu knihovny.

Internet je možno využívat bezplatně všem uživatelům za těchto podmínek:

 • Čtenáři knihovny vlastnící aktivní čtenářský průkaz mohou využívat internet 1 hodinu denně zdarma. Čtenářský průkaz je nutno předložit obsluze ke kontrole.
 • Ostatní uživatelé, kteří nejsou čtenáři knihovny a nevlastní aktivní čtenářský průkaz mohou využívat internet maximálně 0,5 hodiny denně zdarma. Uživatelům bude přístup k pracovišti umožněn po nahlášení jména a příjmení uživatele.

V případě, že uživatel přesáhne výše stanovené doby, účtujeme poplatek za využití 5,- Kč za každých započatých 15 minut.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací