odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

17. ročník Akademie třetího věku - Letní semestr 2018/2019

Nedovolte mozku stárnout - Kursy trénování paměti

Bc. Lucie Kazlepková

Vždy ve středu od 9:00, Akademická posluchárna KDK a čítárna knihovny, studijní poplatek 300 Kč

Přednášky již probíhají, přihlašování do kurzu ukončeno.

13. března – Národní týden trénování paměti - PŘEDNÁŠKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST ZDARMA 
20. března
3. dubna
17. dubna
24. dubna
15. května
29. května