odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

 

18. ročník Akademie třetího věku – zimní semestr 2019/2020

Termíny přednášek se mohou z organizačních důvodů změnit.
Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursu.

Přihlášky budou k dispozici od pondělí 19. srpna v čítárně knihovny.


Regionální spisovatelé

Spisovatelé jak je znáte i neznáte III.

Mgr. Ladislav Cvíček

Vždy ve středu od 15:30 hodin, Akademická posluchárna

Studijní poplatek 300 Kč

16. října: Biblické příběhy

30. října: Bohuslav Balbín, Matěj Tanner

13. listopadu: Karolína Světlá, Karel Klostermann

27. listopadu: Jindřich Šimon Baar, Jan Karafiát

11. prosince: Čeněk Kramoliš, Petr Bezruč, Vojtěch Martínek

15. ledna: Jarmila Glazarová, Josef Strnadel, Bohuslav Četyna

29. ledna: Vilém Závada, František Lazecký, Miloslav Baláš

5. února: Ivan Binar, Ota Filip, Oldřich Šuleř


Historie a myšlenkové základy skautingu

Bc. Kryštof Hyvnar – Skautské centrum Vanaivan Kopřivnice

Vždy ve středu od 16:30, Akademická posluchárna

Studijní poplatek 300 Kč

9. října: Myšlenkové základy skautingu - předchůdci skautingu (Komenský, Rousseau, Thoreau), Baden Powell, E. T. Seton, principy skautingu, skautský slib, skautský zákon, stanovy Junáka (poslání)

23. října: Zakladatelé - Robert Baden-Powell, E. T. Seton, A. B. Svojsík, případně další osobnosti

6. listopadu: Historie českého skautingu

20. listopadu: Historie skautingu v Kopřivnici

4. prosince: Ivančena

18. prosince: Jaroslav Foglar

8. ledna: Současný skauting - struktura Junáka, mezinárodní rozměr (skautská Jamboree), dobrovolnické aktivity a projekty, skautský kroj

22. ledna: Co se nevešlo - střípky a útržky z historie, zajímavé osudy a příběhy se skautskou tématikou


Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Virtuální univerzita třetího věku, 13. semestr

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Vždy v úterý od 9 hodin a od 11 hodin, Akademická posluchárna

Studijní poplatek 350 Kč

8. října: Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

22. října: Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

5. listopadu: Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

19. listopadu: Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

3. prosince: Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

17. prosince: Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení
 


Na motivy… Trocha povídání, trocha malování

Kurs kresby pro začátečníky i pokročilé

MgA. Anna Georgiadu

Vždy ve středu od 9:00, čítárna knihovny

Studijní poplatek 350 Kč

Termíny: 9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince


Termíny přednášek se mohou z organizačních důvodů změnit.
Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursu.

Přihlášky budou k dispozici od pondělí 19. srpna v čítárně knihovny.