odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

 

18. ročník Akademie třetího věku – zimní semestr 2019/2020

Termíny přednášek se mohou z organizačních důvodů změnit.
Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursu.

Přihlášky budou k dispozici od pondělí 19. srpna v čítárně knihovny.


Filmový muzikál

Filmový muzikál jako žánr integrace - typologie a vývoj filmového muzikálu v ukázkách

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Vždy ve středu 10:00 - 13:30 hodin, Akademická posluchárna
v průběhu bloku bude 30 minutová přestávka, cca 11:30 - 12:00

Studijní poplatek 300 Kč

Termíny: 4. září, 11. září, 18. září, 25. září

Představení muzikálu jako osobitého a umělecky hodnotného hudebně dramatického žánru prostřednictvím videoukázek. Seznámení s vybranými osobnostmi „muzikálového světa“ – režiséři, herci, autoři hudby…

Na přednáškách se posluchači seznámí s následujícími hudebními filmy a muzikály:
Zpívání v dešti (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952), Divotvorný hrnec (Francis Ford Coppola, 1968), Vlasy (Miloš Forman, 1979), Popelka (Robert Icsove, 1997), Sedm nevěst pro sedm bratrů (Stanley Donen, 1954), Muzikál ze střední (Kenny Ortega, 2006), Šumař na střeše (Norman Jewison, 1971), Les Miserábles (Gavin Taylor, 1995), Producenti (Susan Stroman, 2005), Rent (Chris Columbus, 2005), Za zvuků hudby (Robert Wise, 1965), Starci na chmelu (Ladislav Rychman, 1964), Šakalí léta (Jan Hřebejk, 1993), Holiday Inn (Mark Sandrich, 1942), Princové jsou na draka (Jiří Adamec, 1980), Američan v Paříži (Vincente Minnelli, 1951), Modrý pták (George Cukor, 1976) a Cats (David Mallet, 1998), případně i jinými.


Historie a myšlenkové základy skautingu

Bc. Kryštof Hyvnar – Skautské centrum Vanaivan Kopřivnice

Vždy ve středu od 16:30, Akademická posluchárna

Studijní poplatek 300 Kč

9. října: Myšlenkové základy skautingu - předchůdci skautingu (Komenský, Rousseau, Thoreau), Baden Powell, E. T. Seton, principy skautingu, skautský slib, skautský zákon, stanovy Junáka (poslání)

23. října: Zakladatelé - Robert Baden-Powell, E. T. Seton, A. B. Svojsík, případně další osobnosti

6. listopadu: Historie českého skautingu

20. listopadu: Historie skautingu v Kopřivnici

4. prosince: Ivančena

18. prosince: Jaroslav Foglar

8. ledna: Současný skauting - struktura Junáka, mezinárodní rozměr (skautská Jamboree), dobrovolnické aktivity a projekty, skautský kroj

22. ledna: Co se nevešlo - střípky a útržky z historie, zajímavé osudy a příběhy se skautskou tématikou


Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Virtuální univerzita třetího věku, 13. semestr

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Vždy v úterý od 9 hodin a od 11 hodin, Akademická posluchárna

Studijní poplatek 350 Kč

8. října: Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

22. října: Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

5. listopadu: Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

19. listopadu: Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

3. prosince: Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

17. prosince: Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení
 


Na motivy… Trocha povídání, trocha malování

Kurs kresby pro začátečníky i pokročilé

MgA. Anna Georgiadu

Vždy ve středu od 9:00, čítárna knihovny

Studijní poplatek 350 Kč

Termíny: 9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince


Termíny přednášek se mohou z organizačních důvodů změnit.
Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursu.

Přihlášky budou k dispozici od pondělí 19. srpna v čítárně knihovny.