odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

TOPlist - počítadlo přístupů

 

Základní informace o Akademii třetího věku v Kopřivnici

Akademie třetího věku (A3VK), pořádaná Kulturním domem Kopřivnice, p. o., oddělením Městská knihovna, je koncipována jako zájmové semestrální studium, určené pro posluchače starší 55 let.

Lektoři jsou odborníci v daných oborech, studium však neposkytuje středoškolské ani vysokoškolské vzdělání, ani žádnou kvalifikaci. Jeho cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, splnit si svou touhu zabývat se obory, na které nebyl dosud čas. Po ukončení každého semestru obdrží posluchači potvrzení o úspěšném absolvování kurzu. Obdržení osvědčení je podmíněno minimálně 75% účastí na uskutečněných přednáškách.

Zimní semestr probíhá od října do konce ledna, letní od února do konce května. Výuka probíhá zpravidla ve středu odpoledne, a to dvě vyučovací hodiny jednou za 14 dní. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v městské knihovně. Výše zápisného činí 300,- Kč za posluchače na jeden semestr (v případě projektu Virtuální univerzita 3. věku se výše zápisného může lišit). Počet účastníků je omezen, o pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a zaplacení kursu. Kursovné se nevrací, pouze v případě nenaplnění kursu (minimálně 10 účastníků). Každý přihlašující může vyplnit přihlášky pouze pro dvě osoby! Zpravidla se lze přihlásit jen na jedno téma přednášek.

Zajímá-li Vás tato naše aktivita více, napište nám e-mail nebo volejte 556 808 418, Vaše otázky ráda zodpoví paní Lucie Kazlepková (kazlepkova@kdk.cz).

 


Akademii třetího věku v Kopřivnici organizuje:

 

 

Spolupracujeme s: