odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

16. ročník Akademie třetího věku
Zimní semestr 2017/2018

Téma ve výtvarném umění

Mgr. art. Anna Georgiadu

Vždy ve středu od 9:00 hodin, čítárna knihovny v kulturním domě

Studijní poplatek 350 Kč

11. října

25. října

8. listopadu

22. listopadu

6. prosince

20. prosince

 

Povídání o zdraví

MUDr. Mořic Jurečka

Vždy v úterý od 15:30, Akademická posluchárna v kulturním domě

Studijní poplatek 300 Kč

10. října: Zdravý životní styl

24. října: Chronická onemocnění

7. listopadu: Výživa

21. listopadu: Onemocnění pohybového aparátu

5. prosince: Poruchy imunity

19. prosince: Onkologická onemocnění, prevence

9. ledna: Téma na přání

23. ledna: Téma na přání

 

Témata z astronomie

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vždy ve středu od 16:30, Akademická posluchárna v kulturním domě

Studijní poplatek 300 Kč

4. října: Slunce – Martina Exnerová

18. října: Kosmonautika – Mgr. Radek Kraus

1. listopadu: Měsíce a prstence velkých planet – Mgr. Radek Kraus

15. listopadu: Gravitace – Martina Exnerová

29. listopadu: Vliv vesmíru na Zemi – Mgr. Sylvie Gorková

13. prosince: Komety a meteory – Mgr. Sylvie Gorková

17. ledna: Tycho Brahe, Galileo Galilei a Johannes Kepler – Mgr. Radek Kraus

31. ledna: Kosmos v čase Helénů – Mgr. Radek Kraus

 

České dějiny a jejich souvislosti

Virtuální univerzita třetího věku

Vždy v úterý od 9 hodin, Akademická posluchárna v kulturním domě

Studijní poplatek 350 Kč

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.

3. října: Češi, národ, stát

17. října: Společnost a křesťanství

31. října: Velmoži, knížata, králové

14. listopadu: Stříbro a moc

28. listopadu: Český král a římský panovník

12. prosince: Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

Uvedené termíny se mohou z organizačních důvodů změnit.

Přihlášky budou k dispozici v čítárně knihovny od 11. září.