odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

14. ročník Akademie třetího věku – letní semestr 2015/2016

Jak pečovat o zdraví – MUDr. Mořic Jurečka

Vždy v úterý od 15:30, Akademická posluchárna

16. února: Psychosomatická onemocnění

15. března: Výživa a věk

29. března: Onemocnění kloubů a páteře, neurologická onemocnění

12. dubna: Imunita a její posilování, vliv sauny a kryoterapie

26. dubna: Alergie na potraviny

10. května: Očkování, klady a zápory

17. května: Metabolická a endokrinologická onemocnění a věk, (cukrovka,vyšší tuky v krvi,...)

31. května: Stres a jeho zvládání

 

Dějiny fotografie – Mgr. Pavel Dvořák

Vždy ve středu od 15:30, Akademická posluchárna

2. března: Jak se světlo naučilo kreslit (úvod do tématu, předchůdci fotografie a její vynález)

9. března: První fotografové a postupy (1830-1860)

16 března: Fotografie jako svébytný obor (1860-1918)

6. dubna: Zrod a vývoj moderní fotografie (1918-1945)

13. dubna: Současná podoba fotografie (1945-současnost)

4. května: Česká a československá fotografie

25. května: Dokumentární fotografie a fotožurnalismus

1. června: Případné téma na přání

 

Trénování paměti – Lucie Kazlepková

Vždy ve středu od 9:00, čítárna knihovny

Národní týden trénování paměti – pro širokou veřejnost

16. března 2016 od 9:00

Navazující kurs probíhá v termínech:

23. března

6. dubna

20. dubna

4. května

18. května

25. května

8. června

 

Dějiny oděvní kultury III. - Virtuální univerzita třetího věku

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek

Vždy v úterý od 9:00, Akademická posluchárna

9. února: Blíží se 1. světová krize

23. února: Zlatá 20. léta a krizí ovlivněná léta třicátá

8. března: Módní salóny a osobnosti

22. března: 40. a 50. léta jako doba válečná a mírová

5. dubna: Energií nabitá 60. a 70. léta

19. dubna: 80. a 90. léta spojená s obavami z nového tisíciletí

Termíny a témata se mohou z organizačních důvodů změnit.
 Děkujeme za pochopení.