odkaz externí fotoalbum knihovny

 

© Městská knihovna Kopřivnice

16. ročník Akademie třetího věku
Zimní semestr 2017/2018

Téma ve výtvarném umění

Mgr. art. Anna Georgiadu

Vždy ve středu od 9:00 hodin, čítárna knihovny v kulturním domě

11. října

25. října

8. listopadu

22. listopadu

6. prosince

20. prosince

 

Povídání o zdraví

MUDr. Mořic Jurečka

Vždy v úterý od 15:30, Akademická posluchárna v kulturním domě

10. října: Zdravý životní styl

24. října: Chronická onemocnění

7. listopadu: Výživa

21. listopadu: Onemocnění pohybového aparátu

5. prosince: Poruchy imunity

19. prosince: Onkologická onemocnění, prevence

9. ledna: Téma na přání

23. ledna: Téma na přání

 

Témata z astronomie

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vždy ve středu od 16:30, Akademická posluchárna v kulturním domě

4. října, Kosmonautika (Mgr. Radek Kraus)

18. října, Slunce (Martina Exnerová)

1. listopadu, Měsíce a prstence velkých planet (Mgr. Sylvie Gorková)

15. listopadu, Gravitace (Martina Exnerová)

29. listopadu, Vliv vesmíru na Zemi (Mgr. Radek Kraus)

13. prosince, Komety a meteory (Mgr. Sylvie Gorková)

17. ledna a Tycho Brahe, Galileo Galie a Johannes Kepler (Mgr. Radek Kraus)

31. ledna. Kosmos v čase Helénů (Mgr. Radek Kraus)

 

České dějiny a jejich souvislosti

Virtuální univerzita třetího věku

Vždy v úterý od 9 hodin, Akademická posluchárna v kulturním domě

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.

3. října: Češi, národ, stát

17. října: Společnost a křesťanství

31. října: Velmoži, knížata, králové

14. listopadu: Stříbro a moc

28. listopadu: Český král a římský panovník

12. prosince: Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

Přihlašování do kurzů je ukončeno, začínáme s výukou.
Děkujeme za Váš zájem!